ΣτΠ: Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες – Ειδική Έκθεση 2020

0

Πρόκειται για τη δεύτερη ειδική έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη, με την αρμοδιότητά του ως πλαίσιο για την προαγωγή της εφαρμογής της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία.

Δείτε την Ειδική Έκθεση 2020 – Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες