ΣτΠ: Καταπάτηση ρέματος στον παραδοσιακό οικισμό Παροικιάς Πάρου

0

Κατάφωρες παραβάσεις των διατάξεων περί ρεμάτων στον παραδοσιακό οικισμό Παροικιάς Πάρου διαπίστωσε ο Συνήγορος του Πολίτη μετά από σχετική καταγγελία.

Η
υπόθεση που διερευνήθηκε αφορούσε την καταπάτηση του ρέματος που εκβάλει στην παραλία Λειβαδιά, από ακίνητα που έχουν κατασκευαστεί στην κοίτη του με αποτέλεσμα την μείωσή της. Χαρακτηριστικά, σε κάποια σημεία το ρέμα είτε έχει μειωθεί κατά 34 μέτρα, είτε έχει δομηθεί, είτε έχει καλυφθεί και χρησιμοποιείται ως αύλειος χώρος κατοικιών και ξενοδοχειακών μονάδων.


Μετά τη διαμεσολάβηση του Συνηγόρου η Υπηρεσία Δόμησης
(ΥΔΟΜ) Νάξου προέβη στις απαιτούμενες αυτοψίες και συνέταξε εκθέσεις αυτοψίας αυθαιρέτων κατασκευών ξενοδοχειακών μονάδων και οικιών, στις οποίες αναφέρεται ότι βρίσκονται εντός της κοίτης του υδατορέματος.


Στο πόρισμ
α που συνέταξε και απέστειλε στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, η Ανεξάρτητη Αρχή διαπιστώνει ότι η παράλειψη της Διοίκησης να
οριοθετήσει αλλά και να αποτυπώσει τα ρέματα στα σχέδια των οικισμών, συνιστά μακροχρόνια κακοδιοίκηση, η οποία ενθαρρύνει τη δόμηση και τη διατήρηση των αυθαίρετων κατασκευών επί ρεμάτων από τους ιδιώτες.


Κατά
συνέπεια, και λαμβάνοντας υπόψη τα διαρκώς διογκούμενα πλημμυρικά φαινόμενα, ως αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής, σε περίπτωση εκδήλωσης ακραίων καιρικών φαινομένων, τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια και οι περιουσίες των πολιτών, ενώ το κόστος της οικονομικής ζημίας θα επιβαρύνει τόσο τους πολίτες που θα πληγούν, όσο και το κράτος.


Ως
εκ τούτου ζητήθηκε η ανάληψη των απαιτούμενων πρωτοβουλιών για την αποκατάσταση και προστασία του συγκεκριμένου ρέματος και κρίθηκε απαραίτητη η οριοθέτηση του με Προεδρικό Διάταγμα, δεδομένου ότι διέρχεται από παραδοσιακό οικισμό.


Τέλος
, ο Συνήγορος του Πολίτη επισήμανε, ότι είναι αναγκαία η κατεδάφιση των αυθαιρέτων κατασκευών, κατόπιν της τελεσιδικίας των οικείων πράξεων και η εκπόνηση μελέτης για την ανεύρεση της βέλτιστης λύσης για την κατασκευή των αναγκαίων αντιπλημμυρικών έργων.