Συμπεράσματα του Ευρ. Συμβούλιου για τις προτεραιότητες της ΕΕ στα φόρουμ του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα το 2021

0

Το Συμβούλιο εξέδωσε τα συμπεράσματά του σχετικά με τις προτεραιότητες της ΕΕ στα φόρουμ του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα το 2021. Στα συμπεράσματα η ΕΕ επαναλαμβάνει τη δέσμευσή της να σέβεται, να προστατεύει και να τηρεί τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου, και να τάσσεται ενωμένη υπέρ του συστήματος του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα ως ακρογωνιαίου λίθου της εξωτερικής της δράσης.

Ιδίως στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19, η ΕΕ θα εξασφαλίσει ότι όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα παραμένουν στο επίκεντρο της αντιμετώπισης της πανδημίας από πλευράς της και της παγκόσμιας ανάκαμψης.

Η ΕΕ θα συνεχίσει να παρακολουθεί την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε παγκόσμιο επίπεδο και να καταγγέλλει τις παραβιάσεις και καταπατήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων οπουδήποτε και αν συμβαίνουν, χρησιμοποιώντας όλα τα διαθέσιμα μέσα, συμπεριλαμβανομένου του παγκόσμιου καθεστώτος κυρώσεων της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Η ΕΕ θα υποστηρίξει πλήρως το έργο και την εντολή της Ύπατης Αρμοστού των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και του Γραφείου της, θα καλέσει δε όλα τα κράτη να σεβαστούν την ανεξαρτησία της και να συνεργαστούν για την ουσιαστική εκτέλεση της εντολής της, καθώς και για την εξασφάλιση επαρκούς χρηματοδότησης.

Η ΕΕ θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί όλα τα διαθέσιμα μέσα για την εκπλήρωση των δεσμεύσεών της στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, της Γενικής Συνέλευσης των ΗΕ, του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ και οιουδήποτε άλλου σχετικού φόρουμ.

Το Συμβούλιο εκδίδει σε ετήσια βάση συμπεράσματα σχετικά με τις προτεραιότητες της ΕΕ στα φόρουμ του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα.