spot_img
ΑρχικήLaw NewsΣυμπεράσματα του Ευρ. Συμβουλίου σχετικά με την COVID-19, την ενέργεια, το εμπόριο...

Συμπεράσματα του Ευρ. Συμβουλίου σχετικά με την COVID-19, την ενέργεια, το εμπόριο και τις εξωτερικές σχέσεις [21/10]

I. COVID-19

 1. Χάρη στις εκστρατείες εμβολιασμού σε όλη την Ευρώπη έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στην καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19. Παρόλ’ αυτά, η κατάσταση σε ορισμένα κράτη μέλη παραμένει πολύ σοβαρή. Προκειμένου να αυξηθούν περαιτέρω τα ποσοστά εμβολιασμού σε ολόκληρη την Ένωση, θα πρέπει να ενταθούν οι προσπάθειες να ξεπεραστεί η επιφυλακτικότητα απέναντι στον εμβολιασμό, μεταξύ άλλων με την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης, ιδίως στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Είναι ανάγκη να παραμείνουμε σε επιφυλακή για την εμφάνιση και τη διάδοση τυχόν νέων παραλλαγών.

 2. Λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη της επιδημιολογικής κατάστασης, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζητεί, αφενός, να υπάρξει περαιτέρω συντονισμός για τη διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας εντός της ΕΕ και των ταξιδίων προς την ΕΕ και, αφετέρου, να αναθεωρηθούν οι δύο συστάσεις του Συμβουλίου. Προτρέπει την Επιτροπή να επιταχύνει τις εργασίες της όσον αφορά την αμοιβαία αναγνώριση πιστοποιητικών με τρίτες χώρες.

 3. Με βάση τις εμπειρίες από την κρίση της COVID-19, πρέπει να αυξηθεί η ανθεκτικότητα της ΕΕ σε κρίσεις και να ενισχυθεί η οριζόντια ετοιμότητά της για την αντιμετώπισή τους. Για να εξασφαλιστούν καλύτερη πρόληψη, ετοιμότητα και αντιμετώπιση μελλοντικών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στον τομέα της υγείας στην ΕΕ, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζητεί να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις σχετικά με τη νομοθετική δέσμη της Ένωσης Υγείας και να διασφαλιστεί η κατάλληλη συμμετοχή των κρατών μελών στη διακυβέρνηση της Αρχής Ετοιμότητας και Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Υγειονομικής Ανάγκης (HERA). Υπενθυμίζει την ανάγκη να προχωρήσουν γρήγορα οι εργασίες σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στα φάρμακα σε όλα τα κράτη μέλη.

 4. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επαναλαμβάνει τη σταθερή δέσμευση της ΕΕ να συμβάλει στη διεθνή αντιμετώπιση της πανδημίας και να εξασφαλίσει την πρόσβαση όλων σε εμβόλια. Ζητεί να αρθούν γρήγορα τα εμπόδια που παρακωλύουν την παγκόσμια διάθεση των εμβολίων και καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί περαιτέρω απευθείας με τους κατασκευαστές σε αυτή την κατεύθυνση. Έτσι θα μπορέσουν τα κράτη μέλη να επιταχύνουν την παράδοση εμβολίων σε χώρες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Η ΕΕ θα συνεχίσει να στηρίζει την παραγωγή εμβολίων και τη διενέργεια εμβολιασμών στις χώρες-εταίρους.

 5. Στο πλαίσιο της επικείμενης συνόδου της G20 και ενόψει της ειδικής συνόδου της Παγκόσμιας Συνέλευσης Υγείας τον Νοέμβριο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπογραμμίζει ότι τάσσεται υπέρ ενός ισχυρού, κεντρικού ρόλου για τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας στη μελλοντική παγκόσμια διακυβέρνηση για την υγεία, καθώς και υπέρ του στόχου να συνομολογηθεί διεθνής συνθήκη για τις πανδημίες.

[…]

III. ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 1. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συζήτησε την πρόσφατη εκτίναξη των τιμών της ενέργειας και εξέτασε τον αντίκτυπο της αύξησης των τιμών στους πολίτες και τις επιχειρήσεις, ιδίως τους ευάλωτους συμπολίτες μας και τις ΜΜΕ, που πασχίζουν να ανακάμψουν από την πανδημία COVID-19.

 2. Η εργαλειοθήκη που παρουσιάζεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής για την αντιμετώπιση της ανόδου των τιμών της ενέργειας περιλαμβάνει χρήσιμα μέτρα τόσο σε μικρό όσο και σε μεγαλύτερο βάθος χρόνου.

 3. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί:

 • την Επιτροπή να μελετήσει τη λειτουργία των αγορών φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού, καθώς και την αγορά του συστήματος εμπορίας εκπομπών της ΕΕ, με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA). Στη συνέχεια η Επιτροπή θα αξιολογήσει κατά πόσον ορισμένες πρακτικές εμπορίας απαιτούν περαιτέρω ρυθμιστικές ενέργειες·
 • τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να αξιοποιήσουν επειγόντως με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την εργαλειοθήκη για την παροχή βραχυπρόθεσμης ανακούφισης στους πλέον ευάλωτους καταναλωτές και για τη στήριξη των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, λαμβάνοντας υπόψη την ποικιλομορφία και την ιδιαιτερότητα της κατάστασης που επικρατεί σε κάθε κράτος μέλος·
 • την Επιτροπή και το Συμβούλιο να εξετάσουν χωρίς καθυστέρηση μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα τα οποία θα συμβάλουν στην παροχή ενέργειας σε τιμές προσιτές για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, θα αυξήσουν την ανθεκτικότητα του ενεργειακού συστήματος της ΕΕ και της εσωτερικής αγοράς ενέργειας, θα παρέχουν ασφάλεια εφοδιασμού και θα στηρίξουν τη μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα, λαμβάνοντας υπόψη την ποικιλομορφία και την ιδιαιτερότητα της κατάστασης που επικρατεί σε κάθε κράτος μέλος· και
 • την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να εξετάσει πώς μπορεί να επιταχύνει τις επενδύσεις στην ενεργειακή μετάβαση, εντός των κεφαλαιακών περιθωρίων που διαθέτει, με σκοπό να μειωθούν οι μελλοντικοί κίνδυνοι διαταραχής και να εκπληρωθούν οι φιλοδοξίες της Ευρώπης όσον αφορά την παγκόσμια συνδεσιμότητα.
 1. Η έκτακτη σύνοδος του Συμβουλίου «Μεταφορές, Τηλεπικοινωνίες και Ενέργεια» (Ενέργεια) στις 26 Οκτωβρίου 2021 θα προωθήσει αμέσως τις εργασίες αυτές. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα παρακολουθεί την κατάσταση και θα επανέλθει στο θέμα τον Δεκέμβριο.

[…]

V. ΕΜΠΟΡΙΟ

 1. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο διεξήγαγε στρατηγική συζήτηση για την εμπορική πολιτική της ΕΕ.

VI. ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

 1. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συζήτησε τις προετοιμασίες για την προσεχή ευρωασιατική σύνοδο κορυφής, που θα πραγματοποιηθεί στις 25-26 Νοεμβρίου 2021. Στο πλαίσιο αυτό, στηρίζει τη στρατηγική της ΕΕ για τη συνεργασία στην περιοχή του Ινδοειρηνικού και καλεί το Συμβούλιο να εξασφαλίσει την ταχεία υλοποίησή της.

 2. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συζήτησε επίσης τις προετοιμασίες για τη σύνοδο κορυφής της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 15 Δεκεμβρίου 2021. Οι σχέσεις της ΕΕ με την περιοχή αυτή εξακολουθούν να έχουν καίρια στρατηγική σημασία. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τις αρχές της Λευκορωσίας να απελευθερώσουν όλους τους πολιτικούς κρατούμενους.

 3. Ενόψει της COP26 στη Γλασκόβη, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο απευθύνει έκκληση για μια φιλόδοξη παγκόσμια απάντηση στην κλιματική αλλαγή. Ο στόχος να περιοριστεί η υπερθέρμανση του πλανήτη στον 1,5 °C πρέπει οπωσδήποτε να παραμείνει εφικτός. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί συνεπώς όλα τα μέρη να προτείνουν και να υλοποιήσουν φιλόδοξους εθνικούς στόχους και πολιτικές. Προτρέπει ιδίως τις μεγάλες οικονομίες που δεν το έχουν ακόμη πράξει να κοινοποιήσουν ή να επικαιροποιήσουν εγκαίρως τις ενισχυμένες και φιλόδοξες εθνικά καθορισμένες συνεισφορές ενόψει της COP26 και να παρουσιάσουν μακροπρόθεσμες στρατηγικές με στόχο την επίτευξη μηδενικών καθαρών εκπομπών έως το 2050. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπενθυμίζει τη δέσμευση της ΕΕ και των κρατών μελών της να συνεχίσουν να αυξάνουν τη χρηματοδότησή τους για το κλίμα. Καλεί άλλες ανεπτυγμένες χώρες να αυξήσουν επειγόντως τη συνεισφορά τους στον συλλογικό στόχο χρηματοδότησης για το κλίμα, δηλαδή 100 δισ. δολάρια ΗΠΑ τον χρόνο μέχρι το 2025.

 4. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σημείωσε επίσης τις προετοιμασίες για τη σύνοδο της COP15 σχετικά με τη βιολογική ποικιλότητα που θα πραγματοποιηθεί στο Kunming. Απευθύνει έκκληση για ένα φιλόδοξο παγκόσμιο πλαίσιο για τη βιοποικιλότητα μετά το 2020 ώστε να ανασχεθεί και να αντιστραφεί η απώλεια βιοποικιλότητας.


Μετά τη δήλωση του Συμβουλίου της 6ης Δεκεμβρίου 2018 για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού και την ανάπτυξη κοινής προσέγγισης για την ασφάλεια με σκοπό την καλύτερη προστασία των εβραϊκών κοινοτήτων και ιδρυμάτων στην Ευρώπη και τη δήλωση του Συμβουλίου της 2ας Δεκεμβρίου 2020 σχετικά με την ενσωμάτωση της καταπολέμησης του αντισημιτισμού σε όλους τους τομείς πολιτικής, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δέχεται με ικανοποίηση τη στρατηγική της ΕΕ για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού και τη διαφύλαξη της εβραϊκής ζωής, η οποία εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 5 Οκτωβρίου 2021. Η διοργάνωση στις 13 Οκτωβρίου 2021 του Διεθνούς Φόρουμ του Malmö στη Μνήμη του Ολοκαυτώματος και την Καταπολέμηση του Αντισημιτισμού είναι μια υπενθύμιση ότι καμία προσπάθεια δεν περισσεύει στην καταπολέμηση όλων των μορφών αντισημιτισμού, ρατσισμού και ξενοφοβίας.

Lawjobs