Συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών

0

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών, που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 8ης Μαρτίου 2021 για τη διετία 2021–2023, συγκροτήθηκε σε Σώμα στις 16 Μαρτίου 2021 ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παναγιώτης Δανιάς, Εφέτης Δ.Δ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νικόλαος Δρακόπουλος, Πρωτοδίκης Δ.Δ.
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Αικατερίνη Κουτσοπούλου, Πρωτοδίκης Δ.Δ
ΤΑΜΙΑΣ:  Βασίλειος Μανιατόπουλος, Πρωτοδίκης Δ.Δ.
ΜΕΛΗ: Βαρβάρα Μπουκουβάλα, Πρωτοδίκης Δ.Δ.
Βασίλειος Φαϊτάς, Εφέτης Δ.Δ.
Γεώργιος Ρέκκας, Εφέτης Δ.Δ.