Σύλλογος Συμβ/φων: Έκτακτη κλήρωση για εγγραφή στο Μητρώο Εκτελεστών Διαθηκών Ν. Αττικής

0

Ανακοίνωση του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου και Δωδεκανήσου:

“ΘΕΜΑ: Έκτακτη κλήρωση 14-4-2021 για συμμετοχή στο Μητρώο Εκτελεστών Διαθηκών κ.λπ.  του άρθρ. 16 Ν. 4182/2013 (Νομός Αττικής)

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε, ότι την Τετάρτη 14-4-2021 και ώρα 14:00 θα διενεργηθεί έκτακτη κλήρωση για την κατάταξη των προσώπων του Μητρώου Εκτελεστών κ.λπ. του άρθρ. 16 Ν. 4182/2013, που έχουν την κατοικία ή την επαγγελματική τους έδρα στο νομό Αττικής. Στην κλήρωση θα συμμετάσχουν όσοι υποβάλλουν αίτηση εγγραφής στο εν λόγω Μητρώο έως 19-3-2021.

Η αίτηση εγγραφής υποβάλλεται ηλεκτρονικά από το διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικών (www.minfin.gr) – Ψηφιακές Υπηρεσίες Κοινωφελών Περιουσιών/Υποβολή αιτήσεων, στοιχείων & εγγράφων με χρήση των διαπιστευτηρίων του TAXISnet. Τα διορισμένα σε υπόθεση πρόσωπα δικαιούνται ελάχιστη αμοιβή χιλίων (1.000,00) ευρώ.

Συνημμένα σας αποστέλλεται η υπ’ αριθμ. πρωτ. 20433 ΕΞ/19-2-2021 ανακοίνωση της Δ/νσης Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου Οικονομικών, με όλες τις σχετικές πληροφορίες.”