Συμμετοχή του Συμβουλίου της Επικρατείας στο σεμινάριο και τη Γενική Συνέλευση της ACA Europe, στη Ρώμη

0

Στις 23 και 24 Μαΐου η ACA Europe διοργάνωσε σεμινάριο με θέμα τα ένδικα βοηθήματα που ασκούνται ενώπιον του διοικητικού δικαστή για την προστασία των πολιτών έναντι των δημοσίων αρχών.
Το σεμινάριο, όπως και η Γενική Συνέλευση, έλαβαν χώρα στη Ρώμη στο Palazzo Spada, όπου στεγάζεται το Consiglio di Stato. Οι θεματικές του σεμιναρίου αφορούσαν α) τις αγωγές και προσφυγές που ασκούνται ενώπιον του διοικητικού δικαστή, β) στις ειδικές διαδικασίες που προβλέπονται καθώς και γ) την προσωρινή δικαστική προστασία.

Για τις ανάγκες του σεμιναρίου τα Ανώτατα Διοικητικά Δικαστήρια που συμμετείχαν συμπλήρωσαν σχετικό ερωτηματολόγιο με αναφορές στο εθνικό ουσιαστικό και δικονομικό τους δίκαιο. Τα συμπεράσματα από τις απαντήσεις τους αποτέλεσαν αντικείμενο εισηγήσεων και συζήτησης μεταξύ των παριστάμενων στο σεμινάριο συναδέλφων.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας συμμετείχε ενεργά στη συζήτηση, είχε δε την ευκαιρία, με εισήγησή του, να παρουσιάσει την εθνική νομοθεσία και νομολογία όσον αφορά στην προσωρινή δικαστική προστασία.