Συμβ/κός Σύλλογος: Ηλεκτρονική Χορήγηση Πιστοποιητικού Κτηματογραφούμενου Ακινήτου

0

“Σας ενημερώνουμε, ότι χθες αργά το απόγευμα, ετέθη σε λειτουργία από το Φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», η δυνατότητα της ηλεκτρονικής χορήγησης του πιστοποιητικού κτηματογραφούμενου ακινήτου.

Η δυνατότητα αυτή παρέχεται στην ενότητα «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» (e-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ) στην ιστοσελίδα του Φορέα και ειδικότερα στην υποκατηγορία «ΑΝΑΡΤΗΣΗ – ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ» της κατηγορίας «ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ». Η είσοδος στην υπηρεσία αυτή γίνεται με τους κωδικούς TAXIS του προσώπου, στο οποίο αφορά το ακίνητο, για το οποίο ζητείται το εν λόγω Πιστοποιητικό.

Κατά την είσοδο στην υποκατηγορία «ΑΝΑΡΤΗΣΗ – ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ», επιλέξτε στο μενού «ΑΙΤΗΣΕΙΣ» την επιλογή «ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ» και ακολουθείτε βήμα – βήμα τις οδηγίες της ηλεκτρονικής εφαρμογής.

Επισυνάπτεται στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών για την ορθή συμπλήρωση της αίτησης. Οι συγκεκριμένες οδηγίες αναλύουν βήμα προς βήμα τις ενέργειες για τη συμπλήρωση της αίτηση, που αφορά στην πιο συνηθισμένη περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος έχει υποβάλλει δήλωση και το ακίνητό του έχει συμπληρωθεί στους Πίνακες Ανάρτησης. Για την περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος, είτε έχει μεν υποβάλλει δήλωση αλλά το ακίνητό του δεν έχει συμπεριληφθεί στους Πίνακες της Ανάρτησης, είτε δεν έχει υποβάλλει δήλωση για το ακίνητο που αιτείται, ακολουθούνται μεν οι ίδιες ως άνω οδηγίες, αλλά επιπροσθέτως θα χρειαστεί επισύναψη συγκεκριμένων εγγράφων, όπως αυτά θα ζητηθούν από την εφαρμογή και, ενδεχομένως, επικοινωνία με το αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης.”

Σχόλια