Συμβ/κός Σύλλογος: Πρόσκληση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης [28-6-2022]

0

Ανακοίνωση του Συλλόγου Συμβολαιογράφων Αθηνών, Πειραιά, Αιγαίου και Δωδεκανήσου:

Σε συνέχεια της από 9.5.2022 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μελών του Συλλόγου, σας γνωρίζω ότι, κατά την ορισθείσα για τις 20.6.2022 Γενική Συνέλευση δεν επετεύχθη η υπό του νόμου οριζόμενη απαρτία (τουλάχιστον το 1/6 των εγγεγραμμένων μελών του Συλλόγου). Η  Συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη Τρίτη 28 Ιουνίου 2022, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα (15:30’ μ.μ.) με τα αυτά θέματα, οπότε συνεδριάζει και αποφασίζει ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρισταμένων (άρθρα 105 παρ.2 του Ν.2830/2000 και 1 παρ.4 του Π.Δ.190/1991, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).  Όποιος συνάδελφος το επιθυμεί, δύναται να συμμετάσχει σε αυτή και διαδικτυακά κατά την ανωτέρω ορισθείσα ημερομηνία και ώρες.

Όσοι εκ των συναδέλφων κατοικούν σε απόσταση μεγαλύτερη των 50 χιλιομέτρων από την έδρα του Συλλόγου, είναι δυνατόν με επιστολή τους προς τη Συνέλευση ν’ αντιπροσωπευθούν από συνάδελφό τους. Κάθε συμβολαιογράφος μπορεί να αντιπροσωπεύσει ένα μόνο συνάδελφό του (άρθρο 1 παρ.3 του Π.Δ.190/1991).

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ. καλεί τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου & Δωδεκανήσου, να προσέλθουν σε επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου, η οποία θα γίνει στην Αθήνα, στις 28 Ιουνίου 2022, ημέρα  Τρίτη και ώρες  15.30-21:00, στο ξενοδοχείο «ΤΙΤΑΝΙΑ»  (Πανεπιστημίου 52), με θέματα:

1.  Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα Γενικής Συνέλευσης.

  1. Ενημέρωση για την πρόοδο των συζητήσεων και διαπραγματεύσεων με τους αρμόδιους φορείς, όσον αφορά στα αιτήματα και τις εξελίξεις σχετικά με την έναρξη της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής υποβολής των εγγραπτέων πράξεων και τη λήψη αποφάσεων.

3.   Συμβολαιογραφική ύλη-Πράξεις αποδοχής κληρονομιάς-Λήψη αποφάσεων.

4.   Συμβολαιογραφικά δικαιώματα και

5.   Διαδικασία έκδοσης βεβαιώσεων ΤΑΠ.

Αθήνα, 22 Ιουνίου 2022

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας