spot_img
ΑρχικήLaw NewsΣυνάντηση αντιπροσωπείας του ΔΣΑ με Υφυπουργό και Γενική Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Συνάντηση αντιπροσωπείας του ΔΣΑ με Υφυπουργό και Γενική Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων

spot_img
spot_img

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 29/9, συνάντηση αντιπροσωπείας του ΔΣΑ αποτελούμενης από τον Αντιπρόεδρο κ. Ανδρέα Κουτσόλαμπρο και το Σύμβουλο-Ταμία κ. Κωνσταντίνο Καρέτσο με τον Υφυπουργό και τη Γενική Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ.κ. Παναγιώτη Τσακλόγλου και Παυλίνα Καρασιώτη.

Στη συνάντηση ετέθησαν τα ακόλουθα θέματα:

1. Αύξηση ασφαλιστικών εισφορών από 1.1.2023

Με επιχειρήματα και στοιχεία αποδείξαμε ότι αφενός μεν υπάρχει σημαντική μείωση εργασιών δικηγόρων προσκομίζοντας πίνακες γραμματίων κατ’ έτος, περαιτέρω ότι η πλειοψηφία των συναδέλφων έχει ενεργές ρυθμίσεις που καθιστούν την πληρωμή των μηνιαίων υποχρεώσεων από δύσκολη έως αδύνατη και αφετέρου την απρόοπτα δυσμενή μεταβολή των πραγμάτων ως προς το ύψος του τρέχοντος πληθωρισμού σε συνδυασμό με την αύξηση όλων των προϊόντων, υπηρεσιών αλλά κυρίως της ενέργειας.

Από τη συζήτηση φάνηκε πως είναι στις προθέσεις της Κυβέρνησης η αύξηση εισφορών.

Επί του θέματος καταστήσαμε σαφή την αντίθεση του Δικηγορικού Σώματος σε οποιαδήποτε αύξηση και την θέση μας για αναστολή της επικείμενης αύξησης.

2. Ασφαλιστικές εισφορές συνεργατών δικηγόρων

Ως προς το ζήτημα της ασφάλισης των συνεργατών δικηγόρων και της υπαγωγής τους στη ρύθμιση του άρθρου 39 παρ.9 του ν.4387/2016 και την ανάγκη έκδοσης σχετικής εγκυκλίου, έχει τεθεί από το Δικηγορικό Σώμα η ανάγκη εξομοίωσης των πακέτων κάλυψης με τις μειωμένες εισφορές (επικουρικής και πρόνοιας) των εμμίσθων δικηγόρων αλλά και της δυνατότητας, κατόπιν κοινής συμφωνίας των μερών να καταβάλλεται εισφορά με συμμετοχή της δικηγορικής εταιρείας/δικηγορικού γραφείου επί τη βάσει επιλεγείσας ασφαλιστικής κατηγορίας, ενώ συμφωνήθηκε να κατατεθεί σχετικό υπόμνημα, ώστε να αντιμετωπισθούν τα όποια τεχνικά προβλήματα. Λάβαμε ενημέρωση πως υπάρχει πραγματικά ζήτημα τεχνικό ώστε να διορθωθούν τα πακέτα κάλυψης και πως στον e-ΕΦΚΑ εργάζονται προς αυτή την κατεύθυνση.

3. Ασφάλιση ασκουμένων δικηγόρων

Σε εκκρεμότητα παραμένει το ζήτημα της ασφάλισης των ασκουμένων δικηγόρων. Ως Ολομέλεια έχουμε καταθέσει υπόμνημα με τις θέσεις μας και επιγραμματικά υποστηρίζουμε ότι την περίπτωση πληρωμής του ασκούμενου με τίτλο κτήσης αποδίδονται υποχρεωτικά οι προβλεπόμενες εισφορές ασφάλισης ασθένειας και ότι ο ασκούμενος μπορεί, αν επιθυμεί, να επιλέξει να ασφαλισθεί προαιρετικά για τους υπόλοιπους κλάδους ή να αναγνωρίσει οποτεδήποτε τον χρόνο της άσκησης ως χρόνο πραγματικής ασφάλισης κατά τις ισχύουσες διατάξεις. Το Υπουργείο δεν έχει ακόμη καταλήξει στον τρόπο επίλυσης του σχετικού ζητήματος.

4. Μη έκδοση Ενιαίου Κανονισμού Παροχών.

Πάνω από 6 χρόνια οι ασφαλισμένοι παραμένουν χωρίς ενιαίους κανόνες ασφάλισης, με αποτέλεσμα να υπάρχει δυσαρμονία και ενίοτε άνιση μεταχείριση των ασφαλισμένων. Υπήρξε αναγνώριση του προβλήματος, ενώ δεν τέθηκε σαφές χρονοδιάγραμμα θέσπισης του Κανονισμού.

5. Καθυστερήσεις στις συντάξεις (ιδίως στις επικουρικές)

Οι δικηγόροι αναμένουν πάνω από 5 έτη για τη λήψη της επικουρικής τους σύνταξης, ενώ οι χρόνοι αναμονής στις κύριες μας συντάξεις φαίνεται πως αυξάνονται, παρότι οι δικηγορικοί σύλλογοι έχουν διαθέσει προσωπικό για την υποβοήθηση του έργου των υπηρεσιών. Μας έγινε γνωστό ότι γίνεται προσπάθεια μεγάλη στον τομέα των συντάξεων και πως τους επόμενους μήνες με την εκκαθάριση των εκκρεμών κυρίων συντάξεων, θα διατεθούν ανθρώπινοι πόροι για την προώθηση και των επικουρικών συντάξεων, ενώ εξετάζεται η δυνατότητα έκδοσης της επικουρικής σύνταξης μαζί με την κύρια, όπως ακριβώς γινόταν από το ΤΑΝ και ΤΕΑΔ στο παρελθόν.

6. Εξομοίωση επιδόματος μητρότητας αμίσθων δικηγόρων με αυτό των εμμίσθων.

Παραμένει σε χαμηλά επίπεδα το επίδομα μητρότητας των αμίσθων επιστημόνων (800 ευρώ ήτοι 4 Χ 200), ενώ οι ανάγκες τους και οι έξοδα γραφείου είναι μεγαλύτερα. Πρέπει να αναπροσαρμοστεί σε 4 μήνες Χ 713,00 ευρώ = 2.852 ευρώ. Αναγνωρίστηκε το χαμηλό ποσόν του επιδόματος, αλλά δεν διαφαίνεται κάποια άμεση δημοσιονομική δυνατότητα.

7. Συζήτηση ως προς τα ζητήματα των νομοθετικών πρωτοβουλιών του Υπουργείου (10ετής παραγραφή, 24μηνη διάρκεια πάγιας ρύθμισης κλπ.).

Θεωρούμε ότι πρέπει το Υπουργείο να εξετάσει το ζήτημα της παροχής δυνατότητας παράτασης και επανένταξης στις ρυθμίσεις όσων τις απώλεσαν καθώς και όσων δεν πρόλαβαν να υποβάλουν τις αιτήσεις 120 δόσεων. Εν αναμονή του σχεδίου Νόμου το Δικηγορικό Σώμα θα προβάλλει και πάλι τα αιτήματά του.

8. Επιστροφή παρανόμως εισπραχθεισών εισφορών εμμίσθων δικηγόρων 2019-2020.

Υπήρξε διαβεβαίωση πως αφού επιλύονται τα όποια προβλήματα της πλατφόρμας, σύντομα θα δρομολογηθεί και η επιστροφή των πιστωτικών.

9. Καθυστέρηση εκκαθάρισης εισφορών 2021 παραλλήλως απασχολουμένων (εμμίσθων δικηγόρων, καθηγητών, μετακλητών κλπ.).

Αναγνωρίστηκε το πρόβλημα και επίκειται η εκκαθάριση εντός των επομένων μηνών.

10. Εκκαθάριση και διαγραφή οφειλών ΕΤΕΑΕΠ παραλλήλως απασχολουμένων.

Αναγνωρίστηκε και πάλι το πρόβλημα με πιθανή επίλυση μέχρι τέλους Νοεμβρίου τρέχοντος έτους.

11. Παροχή δυνατότητας πρόσβασης δικηγόρων και ασκουμένων σε όλες τις υπηρεσίες και στο πράσινο κτίριο.

Το θέμα αυτό αφορά αποκλειστικά τη Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ.

12. Αδυναμία έκδοσης συντάξεων με παράλληλη ασφάλιση, μη συνυπολογισμός εργοδοτικής εισφοράς εμμίσθων δικηγόρων (ετών 2002 -2016).

Αναμένεται πλήρης και αναδρομική επίλυση το πρώτο τρίμηνο του 2023.

spot_img

Lawjobs