Συνάντηση του Δ.Σ. της ΕΔΕ με τον υπουργό Δικαιοσύνης την 1η Οκτωβρίου

0

Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2020 θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση του νέου Δ.Σ. της Ένωσης με τον Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Κωνσταντίνο Τσιάρα.

Τα βασικά αιτήματα που έχουν υποβληθεί προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης και θα αποτελέσουν αντικείμενο συζήτησης είναι τα ακόλουθα:

1ον) Άμεση προώθηση των αλλαγών στον ΚΟΔΚΔΛ στη βάση του σχεδίου της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής.

2ον) Δημιουργία ενιαίου πρωτοκόλλου λειτουργίας των Δικαστηρίων σε συνθήκες πανδημίας και καθορισμός των προϋποθέσεων άδειας σε νοσούντες και ευπαθείς ομάδες δικαστικών λειτουργών. – Προσλήψεις ιατρών στα μεγάλα Δικαστήρια της Χώρας.

3ον) Άμεσες προσλήψεις δικαστικών υπαλλήλων και κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων.

4ον) Εκκαθάριση εντός τριμήνου όλων των εκκρεμών απαιτήσεων από τα χρονοεπιδόματα και τις μισθολογικές ωριμάνσεις του έτους 2019.

5ον) Να παραταθούν για ένα έτος οι προθεσμίες που προβλέπονται στο άρθρο 4Α του Σχεδίου Νόμου «περί επαναπροσδιορισμού εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010» και να διευκρινιστεί νομοθετικά ότι ο προσδιορισμός των εκκρεμών υποθέσεων θα γίνεται με απόλυτη τήρηση του Κανονισμού του κάθε Δικαστηρίου. Να καλυφθούν άμεσα οι κενές οργανικές θέσεις Ειρηνοδικών (που έχουν προκύψει στις 30-6-2019 και στις 30-6-2020) και να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για τα Ειρηνοδικεία στα οποία παρατηρείται σημαντική σώρευση δικαστικής ύλης. Να προκηρυχθούν εξετάσεις για την κατεύθυνση Ειρηνοδικών στην Ε.Σ.ΔΙ.

6ον) Αναβάθμιση των δικτύων τηλεφωνίας και internet σε όλα τα Δικαστήρια της Χώρας  – Καταγραφή και αποκατάσταση όλων των προβλημάτων στις κτιριακές υποδομές.

7ον) Λήψη νομοθετικής πρωτοβουλίας για απαγόρευση σε δικαστικούς λειτουργούς να αναλαμβάνουν οποιοδήποτε δημόσιο αξίωμα εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) ετών από την αφυπηρέτησή τους, σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης  της 15ης Δεκεμβρίου 2018.

8ον) Καθορισμός αμοιβής για τους δικαστικούς λειτουργούς που συμμετέχουν σε Πειθαρχικά Συμβούλια υπαλλήλων.