Συνάντηση του ΔΣ της Ένωσης Εισαγγελέων με τον υπουργό Δικαιοσύνης

0

Ανακοίνωση της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος:

Στις 24.5.2022, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος συναντήθηκε με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, κ. Κωνσταντίνο Τσιάρα και συζήτησε μαζί του θέματα, που αφορούν τον εισαγγελικό κλάδο, αλλά και παρατηρήσεις σε επιμέρους ρυθμίσεις του σχεδίου του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (Κ.Ο.Δ.Κ.Δ.Λ.), παραδίδοντας του και σχετική επιστολή με αναλυτική παράθεση αυτών.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της συνάντησης, που πραγματοποιήθηκε σε κλίμα αμοιβαίας κατανόησης και εμπιστοσύνης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος, εξέθεσε μετ’ επιτάσεως τη διαχρονικά αμετάβλητη και θεσμικά αταλάντευτη θέση της, ότι η επικείμενη επιλογή του νέου Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου επιβάλλεται να γίνει, όπως ήδη έχει σχεδόν παγιωθεί, με προαγωγή ενός εκ των Αντεισαγγελέων του Αρείου Πάγου, λόγω της νομικής θέσης του εισαγγελέα ως αυτοτελούς ουσιώδους και αναγκαίου οργάνου της Δικαιοσύνης, με απολύτως διακριτό ρόλο στην απονομή αυτής, αλλά και της προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας του, η οποία, μετά τη σαφή συνταγματική ένταξη των εισαγγελέων στους δικαστικούς λειτουργούς, είναι αντίστοιχη με εκείνη των δικαστών. Ταυτόχρονα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος επισήμανε ότι τυχόν προτίμηση ενός εκ των Αντιπροέδρων ή μελών του Αρείου Πάγου για τη θέση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, θα πλήξει καίρια την συνταγματικά κατοχυρωμένη πλήρη ισοτιμία δικαστών και εισαγγελέων και το ελεύθερο φρόνημα των εισαγγελέων, καθώς και το εισαγγελικό γόητρο, δεδομένου ότι η προαγωγή στην εν λόγω θέση αποτελεί προσδοκώμενη θεμιτή υπηρεσιακή κορύφωση κάθε εισαγγελικού λειτουργού.

Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος επέμεινε στην αναδιαμόρφωση επιμέρους διατάξεων του σχεδίου του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (Κ.Ο.Δ.Κ.Δ.Λ.), με ιδιαίτερη έμφαση:

α) στον περιορισμό της έκδοσης παραγγελίας του εισαγγελέα πρωτοδικών για την παράδοση εγγράφων ή τη χορήγηση αντιγράφων τους σε νομικά ή φυσικά πρόσωπα που έχουν δικαίωμα ή έννομο συμφέρον, μόνο στην περίπτωση που έχει προηγηθεί η ρητή άρνηση των αναφερόμενων στη διάταξη του άρθρου 29 παρ. 4 περ. β’ του σχεδίου υπηρεσιών,

β) στην επέκταση της άρσης των κωλυμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 49 παρ. 5 και 6 του σχεδίου και για τα δικαστήρια των πόλεων εκείνων, που αποτελούν τις έδρες των εφετείων της Δυτικής Μακεδονίας και Βορείου Αιγαίου, ήτοι της Κοζάνης και της Μυτιλήνης,

γ) στον περιορισμό της διάρκειας της θητείας του διευθύνοντος τις Εισαγγελίες Εφετών Αθηνών και στις Εισαγγελίες Πρωτοδικών Αθηνών και Θεσσαλονίκης σε δυο (2) έτη καθώς και του αριθμού των εισαγγελέων που είναι υποχρεωτικά υποψήφιοι στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών και στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών (άρθρο 18 παρ. 2 εδ. α’ και γ’ και 3 εδ. α’ και β’ του σχεδίου),

δ) στην αφαίρεση της πρόβλεψης για κατάταξη των υποθέσεων που χρεώνονται σε κάθε εισαγγελικό λειτουργό, ανάλογα με τη σοβαρότητα και τη δυσχέρειά τους (από το ένα που αντιστοιχεί στην λιγότερο απαιτητική έως το πέντε που αντιστοιχεί στην πιο απαιτητική) και μάλιστα μετά την ολοκλήρωση της υπόθεσης, η οποία σε αυτή τη διαδικαστική φάση της υπόθεσης και ανέφικτη είναι, αλλά και με μαθηματική ακρίβεια θα οδηγήσει στην επιβράδυνση απονομής της δικαιοσύνης, με την παραμονή στο γραφείο του διευθύνοντος δικογραφιών, που είναι έτοιμες να προχωρήσουν στο επόμενο διαδικαστικό στάδιο και τελικά ούτε ουσιαστικό αντίκρισμα ως προς την επίτευξη του σκοπού της ισομερούς κατανομής των υποθέσεων θα έχει, λόγω της ετεροχρονισμένης (μετά την ολοκλήρωση της υπόθεσης) διαπίστωσης της συνδρομής των παραπάνω κριτηρίων (άρθρο 19 παρ. 5 του σχεδίου),

ε) στην απαίτηση προηγούμενης πρότασης του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ως προϊστάμενου όλων των εισαγγελικών λειτουργών, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 28 παρ. 4 εδ. β’ του ίδιου ως άνω σχεδίου, σχετικά με την αποστολή στην αλλοδαπή των εισαγγελικών λειτουργών, ανεξαρτήτως ηλικίας, για συμμετοχή σε συνέδρια ή παρακολούθηση βραχυχρόνιων σεμιναρίων ή της οργάνωσης και λειτουργίας ξένων δικαστηρίων (άρθρο 56 παρ. 1 του σχεδίου),

στ) στην πρόβλεψη της δυνατότητας προαγωγής σε προσωποπαγή θέση αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, εισαγγελέα εφετών, που έχει συμπληρώσει τριετία στο βαθμό του και του οποίου δεν καθίσταται δυνατή η προαγωγή στο βαθμό του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου πριν την επικείμενη αποχώρηση του, αποκλειστικά και μόνο λόγω ανυπαρξίας κενής οργανικής θέσης,

ζ) στην αφαίρεση της αρμοδιότητας του Προέδρου του Αρείου Πάγου για την άσκηση πειθαρχικής δίωξης (άρθρο 117 παρ. 1 περ. δ’ του σχεδίου),

η) στην επιθεώρηση των εισαγγελέων εφετών, μόνον εκτάκτως, κατόπιν εντολής του Προέδρου ή του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, αντίστοιχα,

θ) στην προσθήκη της δυνατότητας δικαστικού λειτουργού να ζητεί την έξοδο του από την υπηρεσία, μέχρι τη συμπλήρωση πέντε (5) ετών από τον διορισμό του και αντίστοιχα το διορισμό του στη γραμματεία των δικαστηρίων ή των εισαγγελιών ή σε δημόσια διοικητική θέση.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος, έθεσε στον κ. Υπουργό Δικαιοσύνης και το ζήτημα της αυτόματης ηλεκτρονικής επισύναψης στην υποβαλλόμενη δήλωση περιουσιακής κατάστασης των υπολοίπων των τραπεζικών καταθέσεων, κατά την 31η Δεκεμβρίου του αντίστοιχου έτους.

Από την πλευρά του, ο κ. Υπουργός Δικαιοσύνης τόνισε ότι στην επικείμενη επιλογή του νέου Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου θα ληφθεί σοβαρά υπόψη η ως άνω εκφρασθείσα θέση της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος, ενώ επανέλαβε ότι οι παρατηρήσεις – προτάσεις επί του σχεδίου του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών κινούνται προς την ορθή κατεύθυνση, υποσχόμενος ότι θα τύχουν της δέουσας προσοχής. Διαβεβαίωσε, τέλος, ότι θα καταβληθεί προσπάθεια, ώστε εντός του έτους να ρυθμιστεί το ζήτημα της αυτόματης ηλεκτρονικής επισύναψης στην υποβαλλόμενη δήλωση περιουσιακής κατάστασης των υπολοίπων των τραπεζικών καταθέσεων.