Συνάντηση του Προέδρου της Βουλής με τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου

0

Τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου κ. Ιωάννη Σαρμά επισκέφθηκε, στα γραφεία του ανώτατου δημοσιονομικού δικαστηρίου, ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων κ. Κωνσταντίνος Τασούλας.

Κατά τη συνάντηση, ο Πρόεδρος της Βουλής είχε την ευκαιρία να εξετάσει μαζί με τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλους ανώτατους δικαστές την εφαρμογή της νέας διαδικασίας που προβλέπει την παρουσίαση στη Βουλή, από τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, του ετήσιου προγράμματος ελέγχων του Δικαστηρίου, στο οποίο η Εθνική Αντιπροσωπεία θα μπορεί να προτείνει προτεραιότητες ή και επιπλέον ελέγχους.

Η διαδικασία αυτή καθίσταται δυνατή στο θεσμικό πλαίσιο που ορίζεται από την πρόσφατη τροποποίηση του Κανονισμού της Βουλής, ύστερα από τη θέσπιση του άρθρου 343 του νόμου 4700/2020.

Σχόλια