1ο Διεπιστημονικό Συνέδριο με θέμα «»Προς την Επάνοδο. Προοπτικές κοινωνικής μέριμνας για τους αποφυλακιζόμενους»»

0

Την Τρίτη και την Τετάρτη 17 και 18 Φεβρουαρίου 2009, στο Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Αθηνών, Κτήριο «»Κωστής Παλαμάς»», Ακαδημίας 48

Το Κέντρο Επανένταξης Αποφυλακιζόμενων «»ΕΠΑΝΟΔΟΣ»»

και το Εργαστήριο Ποινικών & Εγκληματολογικών Ερευνών του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνουν το 1ο Διεπιστημονικό Συνέδριο με θέμα:

«»Προς την Επάνοδο. Προοπτικές κοινωνικής μέριμνας για τους αποφυλακιζόμενους.»»

– Εφαρμοζόμενες Πολιτικές

– Διαγραφόμενες Προοπτικές Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ενσωμάτωσης των

προς απόλυση κρατουμένων, των αποφυλακισμένων και των ανήλικων παραβατών.

Σχόλια