1ο Διεπιστημονικό Συνέδριο με θέμα “”Προς την Επάνοδο. Προοπτικές κοινωνικής μέριμνας για τους αποφυλακιζόμενους””

0

Την Τρίτη και την Τετάρτη 17 και 18 Φεβρουαρίου 2009, στο Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Αθηνών, Κτήριο “”Κωστής Παλαμάς””, Ακαδημίας 48

Το Κέντρο Επανένταξης Αποφυλακιζόμενων “”ΕΠΑΝΟΔΟΣ””

και το Εργαστήριο Ποινικών & Εγκληματολογικών Ερευνών του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνουν το 1ο Διεπιστημονικό Συνέδριο με θέμα:

“”Προς την Επάνοδο. Προοπτικές κοινωνικής μέριμνας για τους αποφυλακιζόμενους.””

– Εφαρμοζόμενες Πολιτικές

– Διαγραφόμενες Προοπτικές Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ενσωμάτωσης των

προς απόλυση κρατουμένων, των αποφυλακισμένων και των ανήλικων παραβατών.

Σχόλια