1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φιλοσοφίας της Επιστήμης

0

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φιλοσοφίας της Επιστήμης
15-17 Οκτωβρίου 2010

Κεντρικό κτήριο Πανεπιστημίου Αθηνών

Εγγραφή συνέδρων 13:00-19:00

Σχόλια