21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου (14-15-16/10/2011)

0

Σύνδεσμος Ελλήνων Εμπορικολόγων

21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου

www.syneemp.gr

Επισυνάπτεται ανακοίνωση για το οριστικό πρόγραμμα του συνεδρίου.

Σχόλια