25 χρόνια εξέλιξης του περιβαλλοντικού δικαίου στην Ε.Ε.

0

Το ELSA/European Law Students Association Athens
διοργανώνει το 1o Διεθνές Συνέδριο με θέμα : “”25 χρόνια εξέλιξης του περιβαλλοντικού δικαίου στην Ε.Ε.”” στις 3-7 Μαϊου 2006.

πληροφορίες: elsa_ath@yahoo.gr

Σχόλια