2ο Ετήσιο Συνέδριο Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων,Μαϊος 2015-Πρόσκληση υποβολής ανακοινώσεων-μελετών

0

Προσκαλούνται τα μέλη της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ) που επιθυμούν,  να αποστείλουν ηλεκτρονικά τον τίτλο και μια περίληψη της πρότασης ανακοίνωσής τους (έως 700 λέξεις) μέχρι την 10η Μαρτίου 2015 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@dimosiodikaio.gr.

Σχόλια