5 Χρόνια μετά την αναθεώρηση του 2001. Αποτίμηση και προτάσεις για μια νέα συνταγματική μεταρρύθμιση

0

Το Kέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου
οργανώνει εκδήλωση με θέμα: “”5 Χρόνια μετά την αναθεώρηση του 2001. Αποτίμηση και προτάσεις για μια νέα συνταγματική μεταρρύθμιση”” στις 11 Απριλίου 2006, και ώρα 12:30 στην Παλαιά Βουλή.

τηλ. 210-3623506, http: www.cecl.gr

Σχόλια