7ο Ετήσιο Επιστημονικό Συνέδριο Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ) [15 -17/5]

7ο Ετήσιο Επιστημονικό Συνέδριο Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ) σε συνεργασία με το Δικηγορικό Σύλλογο Ιωαννίνων

0

Το ετήσιο επιστημονικό συνέδριο, που συνδιοργανώνεται με τους τοπικούς Δικηγορικούς Συλλόγους, είναι ο χώρος επιστημονικής συνάντησης και εποικοδομητικής ανταλλαγής απόψεων των Μελών της Ένωσης Δημοσιολόγων από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Θεματικές ενότητες του Συνεδρίου:
– Θεμελιώδη (Ατομικά, Κοινωνικά και Πολιτικά) Δικαιώματα και ιδίως ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ (ΧΘΔΕΕ)
– Συνταγματική Αναθεώρηση: Αποτίμηση
– Διοικητική Δικαιοσύνη
– Επίκαιρα ζητήματα Φορολογικού Δικαίου
– Επίκαιρα ζητήματα Δημοσίων Συμβάσεων
– Κτηματολόγιο, δασικοί χάρτες και επίκαιρα ζητήματα Δικαίου του Περιβάλλοντος
– Δημόσια Διοίκηση: Zητήματα ΑΣΕΠ, «επιτελικού κράτους», κωδικοποίησης και ηλεκτρονικού μετασχηματισμού
– O αντικαπνιστικός νόμος
– Ο νέος ασφαλιστικός νόμος και το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα
– Η εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας στους επιμέρους κλάδους του δικαίου

Προσκαλούνται τα ταμειακώς εντάξει Μέλη της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ) που επιθυμούν, να αποστείλουν ηλεκτρονικά τον τίτλο και μια περίληψη της πρότασης ανακοίνωσής τους (έως 600 λέξεις) το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2020 στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Συνεδρίου 7syn.eed@gmail.com