Θεωρήσεις Διεθνόυς και Κοινοτικής περιβαλλοντικής ευθύνης

0

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στα πλαίσια του Ερευνητικού Προγράμματος Πυθαγόρας διοργανώνει ομιλία με θέμα “”Θεωρήσεις Διεθνόυς και Κοινοτικής περιβαλλοντικής ευθύνης””
την Πέμπτη, 6 Απριλίου 2006,και ώρα 18.00-20.00
αίθουσα Προπυλαίων του Κεντρικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ομιλητής : Καθηγητής P.S. Rao
Special Rapporteur of International Law Commisison

Σχόλια