9η διάλεξη «Μανουήλ Χρυσολωράς» του EPLO (21/10/2011)

0

O Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου

διοργανώνει την 9η Διάλεξη «Μανουήλ Χρυσολωράς»
με ομιλητές:

• τον Δρα Mark Jaeger, Πρόεδρο του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και θέμα:

L’intensité du contrôle du Tribunal dans les affaires de concurrence soulevant des questions d’appréciation économique complexe
H έκταση του ελέγχου του Δικαστηρίου σε υποθέσεις ανταγωνισμού που εγείρουν ζητήματα σύνθετης οικονομικής εκτίμησης

• την Δρα Irena Pelikánová, Πρόεδρο του 4ου Τμήματος του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και θέμα:

Le droit public et privé en droit de l’UE
To δημόσιο και ιδιωτικό δίκαιο στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
• και τον Δρα Σάββα Παπασάββα, Πρόεδρο του 5ου Τμήματος του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και θέμα:

Accès au dossier et transparence en matière de droit de la concurrence

Πρόσβαση στο φάκελο και διαφάνεια στο δίκαιο του ανταγωνισμού
την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2011, 7.00 μ.μ.
στις εγκαταστάσεις του, Αχαιού 16, Κολωνάκι, Αθήνα
Θα ακολουθήσει δεξίωση. Η συμμετοχή σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα.
Καθηγητής Σπυρίδων Ι. Φλογαΐτης
Διευθυντής

Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί στη γαλλική γλώσσα με ταυτόχρονη διερμηνεία στην ελληνική.

Είναι η 9η φορά που ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου τιμά τον Μανουήλ Χρυσολωρά, έναν από τους κυριότερους συγγραφείς και πρωτεργάτες της εισαγωγής της ελληνικής παιδείας και γραμματείας στη δυτική Ευρώπη.
 
Γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1355 και ο ρόλος στην πρώιμη Αναγέννηση υπήρξε αποφασιστικός.  Διέθετε μεγάλη μόρφωση και ως γνώστης της λατινικής γλώσσας εστάλη από τον αυτοκράτορα Μανουήλ Β’ Παλαιολόγο στη Δύση προκειμένου να διαπραγματευτεί την αποστολή βοήθειας κατά των τουρκικών επιθέσεων. Το 1397 εγκαταστάθηκε στην Ιταλία και δίδαξε τα ελληνικά γράμματα στη Βενετία, Φλωρεντία, Μιλάνο, Παβία και Ρώμη.
 
Στον Χρυσολωρά ανήκει η τιμή ότι προετοίμασε για τους άλλους τον δύσκολο δρόμο, που οδηγούσε στις ελληνικές σπουδές, γιατί έπρεπε να διδάξει σε ξένους που δεν είχαν καμία σχετική προπαιδεία. Και αυτή ακριβώς η ανάγκη τον έκανε να συντάξει τη πρώτη στοιχειώδη γραμματική με τον τίτλο «Ερωτήματα» σε μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.
 
Από τα άλλα έργα του ξεχωρίζουν η «Σύγκρισης Παλαιάς και Νέας Ρώμης» και οι μεταφράσεις του στα λατινικά κλασσικών έργων, όπως η «Πολιτεία» του Πλάτωνα και η «Οδύσσεια» του Ομήρου.

Λόγω του περιορισμένου χώρου, παρακαλούμε για την επιβεβαίωση της συμμετοχής σας μέχρι την Πέμπτη 20 Οκτωβρίου:
τηλ.: 210 7258801, fax 210 7258040, e-mail: info@eplo.eu

Σχόλια