Αθλητισμός και έννομη τάξη (09/05/15)

0

Σκοπός μας δεν είναι μόνο η θεωρητική ανάλυση και παρουσίαση των νομικών θεμάτων του αθλητισμού που χρήζουν μιας νέας νομοθετικής αντιμετώπισης, αλλά κυρίως ο συστηματικός διάλογος με τις ομοσπονδίες και τους λοιπούς  φορείς, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε μια νέα νομοθετική πρόταση με βάση τις ανάγκες και τις υποδείξεις όλων των αθλητικών φορέων.
Για τον λόγο αυτό παρακαλούμε θερμά για την  παρουσία σας ή κάποιου εκπροσώπου της ομοσπονδίας σας, εξουσιοδοτημένου να καταθέσει τις προτάσεις σας.
Για την αποτελεσματικότερη συνεργασία μας θα είναι πολύ χρήσιμο, αν οι προτάσεις σας για αλλαγές, προσθήκες, τροποποιήσεις της αθλητικής νομοθεσίας αναφέρονται σε συγκεκριμένες διατάξεις του Ν.2725/1999, έτσι ώστε να μπορούμε με μεγαλύτερη ευκολία να τις «κουμπώσουμε» στο υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο.
Επίσης θα είναι πολύ χρήσιμο, αν αυτές τις προτάσεις, έστω και επιγραμματικά, μπορούσατε να μας τις στείλετε εκ των προτέρων στο e-mail μας, έστω και μια μέρα πριν την ημερίδα, έτσι ώστε να προγραμματίσουμε μια δομημένη συζήτηση πάνω στα καίρια ζητήματα που μας απασχολούν.