«Αντεγκληματική Πολιτική και Δικαιώματα του Ανθρώπου»

0

Η Διεθνής Εταιρία Εγκληματολογίας (ΔΕΕ – SIC), το Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΙΜΔΑ) και η Ελληνική Εταιρία Εγκληματολογίας (ΕΕΕ), διοργανώνουν διεθνές σεμινάριο με θέμα: « ΑΝΤΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ».

Το ποσό για τη συμμετοχή έχει ορισθεί σε 15 Ευρώ για φοιτητές και 30 Ευρώ για τους υπόλοιπους, ενώ θα δοθούν και βεβαιώσεις παρακολούθησης.
Πληροφορίες και εγγραφές: Γραμματεία ΙΜΔΑ Τηλ: 210 3637455, 210 3613527
Fax: 210 3622454, E- mail: secretariat@mfhr.gr

Σχόλια