«Δάνεια σε Ελβετικό φράγκο: Νομολογιακές εξελίξεις στην Ελλάδα και στην ΕΕ».

0

Επιστημονικές Συναντήσεις Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων, Αίθουσα εκδηλώσεων του ΔΣΑ “Μιχ. Επ. Ζαφειρόπουλος”, (Ακαδημίας 60), ώρα 6 μ.μ.

Πέμπτη, 10η Μαΐου 2018: Εισηγητές οι κ.κ. Δημήτρης Λιάπης, Αναπληρωτής
Καθηγητής
Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ και  Δημήτριος Σπυράκος, Δ. Ν. Δικηγόρος, Πρόεδρος ΕΔΙΠΚΑ, με θέμα:

   «Δάνεια σε Ελβετικό φράγκο: Νομολογιακές εξελίξεις στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση».