«ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ»

0

ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΙΚΟΛΟΓΩΝ
(ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΠΘ)

6ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

«ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ»

ΚΟΜΟΤΗΝΗ, 5-6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΙΚΟΛΟΓΩΝ
Ιπποκράτους 33, 10680 Αθήνα Τηλ. 210 3688370, 210 3688358 ΦΑΞ: 210 3688353, 210 3603947

Σχόλια