«Εξωχώριες εταιρείες (offshores) και Τrusts – Ο θεσμικός τους ρόλος στο Διεθνές Οικονομικό Γίγνεσθαι» (04/03/2013)

0

Εισηγητής: Δρ. Άγγελος Μπώλος
Λέκτορας Παντείου Πανεπιστημίου
«Εξωχώριες εταιρείες (offshores) και Τrusts – Ο θεσμικός τους ρόλος στο Διεθνές Οικονομικό Γίγνεσθαι».

Αίθουσα Διαλέξεων του Δ.Σ.Α.
Ώρα:  6.00 μ.μ.
Για το Ίδρυμα Διεθνών Νομικών Μελετών
Καθηγητού Ηλία Κρίσπη
Η Πρόεδρος

Δρ. Αναστασία Κρίσπη-Σαμαρά
Τηλ.: 210-3610752 * Fax: 210-3624632
e-mail: drsamara@otenet.gr
Ο Αντιπρόεδρος του
Ιδρύματος
Διεθνών Νομικών Μελετών

Καθηγητής Κώστας Μπέης 
e-mail: diki@kostasbeys.gr
 
Χορηγούνται Βεβαιώσεις

Σχόλια