«Η κατάσταση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στον κόσμο. Νομικές εξελίξεις και επιπτώσεις.»

0

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών
σας προσκαλεί σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στις 30 Ιουνίου 2005, ημέρα Πέμπτη και ώρα 7 μ.μ. στην αίθουσα τελετών Δ.Σ.Α. (Ακαδημίας 60, 1ος όροφος), με θέμα:

«Η κατάσταση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στον κόσμο. Νομικές εξελίξεις και επιπτώσεις.»

Με ομιλητές τους:
1. Αντώνη Μπρεδήμα, Καθηγητή Νομικής Σχολής «Η Θανατική Ποινή»
2. Κώστα Παπαδάκη, Σύμβουλο Δ.Σ.Α. «Βασανιστήρια-Πρόληψη και Καταστολή»
3. Νίκο Φραγκάκη, Δικηγόρο «Δικαιώματα του Ανθρώπου και Τρομοκρατία»

Την εκδήλωση θα συντονίσει ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών κ. Δημήτρης Παξινός