«Μεταφυτεύσεις ρυθμίσεων στο δίκαιο αφερεγγυότητας: Μειώνουν άραγε αυτές τα προβλήματα σε περίπτωση διεθνούς αφερεγγυότητας, ή μήπως όχι;» (22/04/2013)

0

Εισηγήτρια:  Ελίνα Μουσταΐρα
Αναπλ. Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών
«Μεταφυτεύσεις ρυθμίσεων στο δίκαιο αφερεγγυότητας: Μειώνουν άραγε αυτές τα προβλήματα σε περίπτωση διεθνούς αφερεγγυότητας, ή μήπως όχι;»

Αίθουσα Διαλέξεων του Δ.Σ.Α.
Ώρα:  6.00 μ.μ.
Για το Ίδρυμα Διεθνών Νομικών Μελετών
Καθηγητού Ηλία Κρίσπη
Η Πρόεδρος

Δρ. Αναστασία Κρίσπη-Σαμαρά
Τηλ.: 210-3610752 * Fax: 210-3624632
e-mail: drsamara@otenet.gr
Ο Αντιπρόεδρος του
Ιδρύματος
Διεθνών Νομικών Μελετών

Καθηγητής Κώστας Μπέης 
e-mail: diki@kostasbeys.gr
 
Χορηγούνται Βεβαιώσεις
 

Σχόλια