Αμοιβαία επίδραση Ιδιωτικού και Φορολογικού Δικαίου

0

Η Ελληνική Εταιρία Φορολογικού Δικαίου και Δημοσιονομικών Μελετών
Ο Τομέας Δημοσίου Δικαίου Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
και ο Δικηγορικός Σύλλογος Ναυπλίου

Διοργανώνουν Συνέδριο με θέμα

«Αμοιβαία επίδραση Ιδιωτικού και Φορολογικού Δικαίου»

Εισηγητές Παρεμβαίνοντες:
Θεόδ. Φορτσάκης
Ανδ. Τσουρουφλής
Δημ. Ράικος
Κ. Χριστοδούλου
Ιωάν. Φωτόπουλος
Ευ. Περάκης
Ιωάν. Δρυλλεράκης
Ιωάν. Σπυριδάκης
Γεώρ. Λεβέντης
Τάσος Αθανασόπουλος
Πέτρςο Χριστόφορος

Νάυπλιο, Βουλευτικό, 1 και 2 Απριλίου 2005

Με τη συνεργασία των Εκδόσεων Αντ. Ν. Σάκκουλα

Σχόλια