Αναγνώριση αλλοδαπών τίτλων σπουδών και επαγγελματικά δικαιώματα [14/10]

0

Ο Συνήγορος του Πολίτη σας καλεί στην εκδήλωση με θέμα:

“Αναγνώριση αλλοδαπών τίτλων σπουδών και επαγγελματικά δικαιώματα”

η οποία θα πραγματοποιηθείστο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών, οδός Σίνα αρ. 31, Αθήνα, στις 14 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 09.00 – 13.00 [αίθουσα auditorium].