Ανάρτηση πίνακα δικαιούχων ασφαλίσματος στην ασφαλιστική εκκαθάριση (03/11/2011)

0

Στα πλαίσια των εβδομαδιαίων επιστημονικών συναντήσεων των μελών του Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων, πραγματοποιούνται από μήνα Οκτώβριο έως και μήνα Ιούνιο στην αίθουσα εκδηλώσεων ΔΣΑ κάθε Πέμπτη στις 18:00~20:00 διαλέξεις:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~ Πέμπτη 03 Νοεμβρίου 2011, 18:00-20:00:
Εισηγητές οι κ.κ.  Ιωάννης Παντελίδης & Κωνσταντίνος Βλαχογιάννης, Επόπτες εκκαθάρισης ΑΣΠΙΣ ΑΕΓΑ, δικηγόροι με θέμα:
 «Ανάρτηση πίνακα δικαιούχων ασφαλίσματος  στην ασφαλιστική εκκαθάριση»
(Ενδέχεται η συγκεκριμένη μόνο να λάβει χώρα στην αίθουσα του Δ.Σ. Δ.Σ.Α.)
 

● Το πρόγραμμα υπόκειται σε μεταβολές.
● Άμεση ενημέρωση για το πρόγραμμα ομιλιών γίνεται μέσω της διαδικτυακής σελίδας του συνδέσμου,  w.w.w.syneemp.gr  καθώς και μέσω προσωπικών μηνυμάτων e~mail κατόπιν αποστολής  σχετικού  αιτήματος στο e~mail: skaripas.d@dsa.gr
● Ακολουθεί ανακοίνωση για το υπόλοιπο πρόγραμμα. 

Σχόλια