«Προς νέο εταιρικό μόρφωμα: Η Εταιρεία Διαχείρισης Επισφαλούς Ενεργητικού. Δικαιοσυγκριτική εξέταση των ρυθμίσεων περί “bad bank”, σε Γερμανία, Ισπανία, Ιρλανδία, Σουηδία» (11/03/2013)

0

Εισηγητής: Δρ. Δημήτριος Ρούσσης
Δικηγόρος – Ειδικός Επιστήμων Παντείου Πανεπιστημίου
 «Προς νέο εταιρικό μόρφωμα: Η Εταιρεία Διαχείρισης Επισφαλούς Ενεργητικού. Δικαιοσυγκριτική εξέταση των ρυθμίσεων περί “bad bank”, σε Γερμανία, Ισπανία, Ιρλανδία, Σουηδία».

Αίθουσα Διαλέξεων του Δ.Σ.Α.
Ώρα:  6.00 μ.μ.
Για το Ίδρυμα Διεθνών Νομικών Μελετών
Καθηγητού Ηλία Κρίσπη
Η Πρόεδρος

Δρ. Αναστασία Κρίσπη-Σαμαρά
Τηλ.: 210-3610752 * Fax: 210-3624632
e-mail: drsamara@otenet.gr
Ο Αντιπρόεδρος του
Ιδρύματος
Διεθνών Νομικών Μελετών

Καθηγητής Κώστας Μπέης 
e-mail: diki@kostasbeys.gr
 
Χορηγούνται Βεβαιώσεις

Σχόλια