“Σεμινάρια για την προστασία των προσωπικών δεδομένων”

0

“Σεμινάρια για την προστασία των προσωπικών δεδομένων”

1) 25/4/2007 ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.00

“”Προστασία προσωπικών δεδομένων: Η εφαρμογή του
Ν.2472/1997 στη δικηγορική πράξη””
Εισηγητής: Βασίλης Σωτηρόπουλος, Δικηγόρος.

2) 3/5/2007 ημέρα Πέμπτη και ώρα 16.00

“”Διασυνοριακή διαβίβαση προσωπικών δεδομένων και
δικηγορικές εφαρμογές””
Εισηγητές: Ευάγγελος Παπακωνσταντίνου, Δικηγόρος, Δρ. Νομικής
Βασίλης Σωτηρόπουλος, Δικηγόρος.

3) 10/5/2007 ημέρα Πέμπτη και ώρα 16.00

“”Προστασία προσωπικών δεδομένων στις ηλεκτρονικές
επικοινωνίες και δικηγορικές εφαρμογές””
Εισηγητές: Γρηγόρης Τσολιάς, Δικηγόρος της Α.Δ.Α.Ε., Μ.Δ. Ποινικών Επιστημών
Βασίλης Σωτηρόπουλος, Δικηγόρος.

Σχόλια