«Σκέψεις επί της προτάσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου για έναν Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό, επεξεργασίας και προστασίας των προσωπι-κών δεδομένων. Το ζήτημα στην Ελλάδα» (01/04/2013

0

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Χριστοδούλου
Αναπλ. Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών
«Σκέψεις επί της προτάσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου για έναν Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό, επεξεργασίας και προστασίας των προσωπι-κών δεδομένων. Το ζήτημα στην Ελλάδα».

Αίθουσα Διαλέξεων του Δ.Σ.Α.
Ώρα:  6.00 μ.μ.
Για το Ίδρυμα Διεθνών Νομικών Μελετών
Καθηγητού Ηλία Κρίσπη
Η Πρόεδρος

Δρ. Αναστασία Κρίσπη-Σαμαρά
Τηλ.: 210-3610752 * Fax: 210-3624632
e-mail: drsamara@otenet.gr
Ο Αντιπρόεδρος του
Ιδρύματος
Διεθνών Νομικών Μελετών

Καθηγητής Κώστας Μπέης 
e-mail: diki@kostasbeys.gr
 
Χορηγούνται Βεβαιώσεις

Σχόλια