Αστική Ευθύνη του Δημοσίου-ΝΠΔΔ και Εκτέλεση σε βάρος τους

0

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου διοργανώνει σεμινάριο επιμόρφωσης με θέμα: «Αστική Ευθύνη του Δημοσίου-ΝΠΔΔ και Εκτέλεση σε βάρος τους».

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στις 2 & 3 Ιουλίου 2008 στο Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ((Πανεπιστημίου 52, Αθήνα) και ώρες 18:00 – 22:00.

Εισηγητής θα είναι ο κ. Ιωάννης Κοϊμτζόγλου, Διδάκτορας Δημοσίου Δικαίου
Νομικής Σχολής Α.Π.Θ , Δικηγόρος–Εταίρος σε Δικηγορική Εταιρεία.

Αξία συμμετοχής: 250€ , ενώ για τους ασκούμενους δικηγόρους ισχύει έκπτωση
20%.

Θα διανεμηθεί φάκελος με υλικό επιμόρφωσης

Πληροφορίες: Τηλ:210-3623089, 210-3623029, 210-3623736, Fax: 210 – 3390522
E – mail: centre@cecl.gr, Website: www.cecl.gr