«ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ»

0

Σύνδεσμος Εμπορικών Αντιπροσώπων Αθηνών

Έτος ιδρύσεως 1932
Βουλής 15, 105 63 Αθήνα
Τηλ. 210 3232.622 – 210 3251.724 Fax 210 3238.378
Email aaca@otenet.gr – Site www.aace.gr

ΗΜΕΡΙΔΑ

«ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ»

Τετάρτη 9 Μαΐου 2007
Ώρα 5.30 μ.μ.

Στο ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Ακαδημίας 7, Αίθουσα «ΕΡΜΗΣ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

17.30 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ

18.00-18.30 Χαιρετισμοί και κήρυξη έναρξης εργασιών από τον κ. Ιωάννη Παπαγεωργάκη, Πρόεδρο του Συνδέσμου Εμπορικών Αντιπροσώπων Αθηνών

Χαιρετισμός από τον κ. Κων/νο Παμπούκη, Επίτιμο πρόεδρο, Ομότιμο καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Χαιρετισμός από τον κ. Γιάννη Παπαθανασίου, Υφυπουργό Ανάπτυξης

Χαιρετισμός από τον κ. Κων/νο Μίχαλο, Πρόεδρο Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών

Χαιρετισμός από τον κ. Δημήτριο Καραμαλάκο, Πρόεδρο Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ανεξαρτήτων Εμπορικών Αντιπροσώπων

18.30-18.45 «Εφαρμογή δικαίου ανταγωνισμού στους Εμπορικούς Αντιπροσώπους»
Γιώργος Τριανταφυλλάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Θράκης, Δικηγόρος

18.45-19.00 «Έγγραφος τύπος στη σχέση Αντιπροσωπείας και μοντέλα αποζημίωσης πελατείας στο εξωτερικό»
Δημήτριος Κουτσούκης, Διδάκτωρ Νομικής, Δικηγόρος

19.00-19.15 Διάλειμμα

19.15-19.30 «Η ρήτρα μη ανταγωνισμού στη σύμβαση Εμπορικής Αντιπροσωπείας»
Μάνθα Βαρέλα, Διδάκτωρ Νομικής, Δικηγόρος

19.30-19.45 «Η φορολογική αντιμετώπιση της άσκησης Εμπορικής Αντιπροσωπείας στα Βαλκάνια. Θέματα διπλής φορολόγησης»
Ανδρέας Τσουρουφλής, Διδάκτωρ Νομικής, Δικηγόρος

19.45-20.00 «Πρακτικά ζητήματα από την υπερδεκαετή εφαρμογή του θεσμού της αποζημίωσης πελατείας στη χώρα μας. Αναλογική εφαρμογή στους Διανομείς»
Δημήτριος Ρούσσης, υποψ. Δ.Ν., LL.M., Δικηγόρος

20.00-21.00 Ερωτήσεις – Συζήτηση

21.00 Δεξίωση

Χορηγός Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών

Σχόλια