«Τραπεζική Διαμεσολάβηση για υπερχρεωμένες επιχειρήσεις βάσει απόφασης ΚΥΣΟΙΠ»

0

Το Eλληνικό Κέντρο Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΛΚΕΔ – ADR Hellenic Center) διοργανώνει νέο Πρόγραμμα Εξειδίκευσης, με τίτλο:
«Τραπεζική Διαμεσολάβηση για υπερχρεωμένες επιχειρήσεις βάσει απόφασης ΚΥΣΟΙΠ”, προσαρμοσμένο στις ανάγκες του νέου μηχανισμού εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών,δημόσιων και ιδιωτικών των επιχειρήσεων και των επιτηδευματιών που εγκρίθηκε από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ) και στις εξειδικευμένες γνώσεις που οφείλουν να έχουν οι διαμεσολαβητές και παραστάτες δικηγόροι για την αποτελεσματική έκβαση αυτών των διαμεσολαβήσεων.

Ειδικότερα, στις 13/10/2016 εγκρίθηκε από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ) η εισήγηση του Υπουργείου Οικονομίας για το σχέδιο νόμου που αφορά τη σύσταση εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης δημοσίων και ιδιωτικών οφειλών των επιχειρήσεων και των επιτηδευματιών. Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου, για πρώτη φορά το Δημόσιο, τα Ταμεία και οι Τράπεζες συμμετέχουν από κοινού στην απομείωση χρεών βιώσιμων πλην όμως, υπερχρεωμένων επιχειρήσεων, εξέλιξη που εκτιμάται ότι θα συμβάλει σημαντικά στην προστασία θέσεων εργασίας, στην εξυγίανση του τραπεζικού συστήματος και στην ανάκαμψη της οικονομίας.

Την ως άνω αναδιάρθρωση των οφειλών θα την αναλαμβάνει συντονιστής από το
Μητρώο Διαμεσολαβητών του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Ενώπιον του Διαμεσολαβητή θα διεξάγονται οργανωμένα διαπραγματεύσεις μεταξύ της επιχείρησης και όλων των
πιστωτών, συμπεριλαμβανομένων του Δημοσίου και των ασφαλιστικών ταμείων. Στις
διαπραγματεύσεις θα συμμετέχουν εκπρόσωποι των εργαζομένων όσο και των
προμηθευτών.

Το σεμινάριο θα έχει διάρκεια 8 ωρών και θα διεξαχθεί στις 11 Δεκεμβρίου 2016, στην Αλεξανδρούπολη. Στο τέλος του σεμιναρίου θα χορηγηθεί σχετικό πιστοποιητικό συμμετοχής.

Εισηγητές:

1. Εύη Αυλογιάρη, Νομικός, MSc ΑΠΘ (Ιατρική Σχολή – Δ.Π.Μ.Σ.) «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ: Δικαιϊκή Ρύθμιση και Βιοηθική Διάσταση», υποψήφια διδάκτωρ του ΑΠΘ (Ιατρική Σχολή) με θέμα «Ιατρική – Βιοηθική Διαμεσολάβηση και clinical ethics in health care», Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια (CEDR, ΤΟΟLKIT & ΚΕ.ΔΙ.Π.) και Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών εξειδικευμένη στην Τραπεζική και Ιατρική Διαμεσολάβηση Πιστοποιημένη Διαμεσολαβήτρια ΥΔΔΑΔ, IMI Mediation Advocacy Certification, Διευθύντρια Κατάρτισης του Ινστιτούτου Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Αλεξανδρούπολης, Υπεύθυνη του προγράμματος Τραπεζικής Διαμεσολάβησης στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Πρόεδρος Ελληνικού Κέντρου Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ελ.κ.ε.δ./ ADR Hellenic Center) (http://www.avlogiari.gr).

2. Επιστημονικοί Συνεργάτες εξειδικευμένοι στις τραπεζικές συμβάσεις, στα οικονομικά και λογιστικά επιχειρήσεων.

Το σεμινάριο απευθύνεται: σε διαμεσολαβητές ,δικηγόρους , λογιστές, επιχειρηματίες και επιτηδευματίες που θέλουν να εξειδικευτούν ως διαμεσολαβητές, ως παραστάτες των πελατών τους, ως μέρη, ως οικονομικοί σύμβουλοι, στην Διαδικασία της Διαμεσολάβησης για υπερχρεωμένες επιχειρήσεις βάσει της από 13.10.2016 απόφασης του ΚΥΣΟΙΠ.

Το σεμινάριο περιλαμβάνει: θεωρία για την συγκεκριμένη διαδικασία της Διαμεσολάβησης για υπερχρεωμένες επιχειρήσεις βάσει απόφασης ΚΥΣΟΙΠ, προετοιμασία, στρατηγική διαμεσολάβησης, τεχνικές διαπραγμάτευσης για την αντιμετώπιση συμμετοχής πολλών μερών στη Διαμεσολάβηση (π.χ τράπεζα, δημόσιο, ασφαλιστικά, ταμεία, εργαζόμενοι), θεωρία για κατανόηση της μελέτης βιωσιμότητας της επιχείρησης, της μελέτης υπολογισμού εσόδων από τη ρευστοποίηση της επιχείρησης και βιωματική μάθηση με προσομοιώσεις ρόλων (role plays).

Λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων, παρακαλούμε να ολοκληρώσετε σύντομα την αίτησή σας γιατί τηρείται αυστηρά σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με την ημερομηνία καταβολής των διδάκτρων.

Δίδακτρα: Τα δίδακτρα του προγράμματος ανέρχονται στα 390,00 €.
Καταβολή των διδάκτρων με κατάθεση σε Τραπεζικό Λογαριασμό.
Οι αιτήσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές μέχρι και την 25η Noεμβρίου 2016.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες και να δηλώσουν συμμετοχή στα τηλ. 2310 538919 /6077260901 καθημερινά από 09:30 έως 20:30. Email: info@diamesolavisi.org Site: www.diamesolavisi.org

Σχόλια