«Ζητήματα Αστικής Ευθύνης Ιατρών και Νοσοκομείων»

0

Στις 24 και 25 Νοεμβρίου 2006 θα πραγματοποιηθεί στους χώρους της παλαιάς Βουλής το 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ένωσης Αστικολόγων με θέμα : «Ζητήματα Αστικής Ευθύνης Ιατρών και Νοσοκομείων».;

Σχόλια