«Ζητήματα Ευθύνης στα Ηλεκτρονικά Δίκτυα»

0

Ο Ερευνητικός Όμιλος Φοιτητών Νομικής
διοργανώνει επιστημονική Ημερίδα, την Πέμπτη 3 Μαΐου 2007, στο «Θέατρο» της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης (Μασσαλίας 22) με θέμα:

«Ζητήματα Ευθύνης στα Ηλεκτρονικά Δίκτυα»

Πρωινή Συνεδρία, 3/05/2007, ώρα 11:00 π.μ:

Χαιρετισμοί:

Ι.Καράκωστας, Αντιπρύτανης, Πρόεδρος Τμήματος Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών,

Ν. Κουλούρης, Δρ.Ν.Δικηγόρος, Αντιπρόεδρος Ε.Ε.Τ.

Κ. Χριστοδούλου,Λέκτορας Τμήματος Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών: «Γενική εισαγωγή στην προβληματική των δικτύων»

Α΄ κύκλος: Ζητήματα ποινικού και δημοσίου δικαίου
(Πρόεδρος)
Λ. Κοτσαλής, Καθηγητής της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Δ. Κιούπης, Λέκτορας Τμήματος Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών: «Οικονομικά Εγκλήματα στο Διαδίκτυο»

Διάλειμμα: ώρα 12:15-12:30 μ.μ.

Συζήτηση με θέμα: “”Η απόδειξη του ηλεκτρονικού αδικήματος και το απόρρητο των εξωτερικών δεδομένων της επικοινωνίας””

Απογευματινή Συνεδρία, 3/05/2007, ώρα 17:30 μ.μ:

Β΄κύκλος: Ζητήματα ιδιωτικού δικαίου

(Πρόεδρος)
Μ. Σταθόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής του Παν/μίου Αθηνών

Γ. Γιαννόπουλος, Λέκτορας Τμήματος Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών:
«Η ευθύνη των παρόχων υπηρεσιών δικτύου (ISP) για παράνομες δραστηριότητες στα δίκτυα»

Συζήτηση με θέμα: «Η ευθύνη από παράνομη χρήση ηλεκτρονικών καρτών πληρωμής»

Θα χορηγηθούν Βεβαιώσεις Παρακολούθησης.

Σχόλια