Δανειολήπτες σε απόγνωση (03/04/2012)

0

Αμφιθέατρο «Καθηγητή Ιωάννη Μανωλεδάκη»,
3ος όροφος Κτιρίου Διαγωνίου του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (Τσιμισκή 103 και Βύρωνος, είσοδος από τον πεζόδρομο της οδού Ισαύρων )

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ- ΣΥΖΗΤΗΣΗ «Δανειολήπτες σε απόγνωση » (Αποτίμηση της μέχρι σήμερα εφαρμογής του ν 3869/2010 για «τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά», παρουσίαση των τάσεων της νομολογίας, κριτικός σχολιασμός αποφάσεων, παρουσίαση και κριτική προσέγγιση των προτεινόμενων αλλαγών)

Εισηγείται
Φωτεινή Αχτσίδου, δικηγόρος μέλος Δ.Σ. του Δ.Σ.Θ.

Παρεμβαίνουν
Ζηνοβία Καδηγιαννάκη, δικηγόρος (Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ.)
Σωτήρης Δρούτσας , δικηγόρος (ΙΝ.ΚΑ.) Εκπρόσωπος ΚΕ.Π.ΚΑ.

Συντονίζει
Ρωξάνη Κωστατζίκη, δικηγόρος, μέλος Δ.Σ. Δ.Σ.Θ

Χαιρετίζει
Μανόλης Λαμτζίδης, δικηγόρος, μέλος Δ.Σ. Δ.Σ.Θ.

Σχόλια