Δάνεια σε ελβετικό φράγκο [28/3]

0

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου διοργανώνει σεμινάριο επιμόρφωσης

στις 28/3/2019, ημέρα Πέμπτη, με θέμα: “Δάνεια σε ελβετικό φράγκο”

Εισηγητής:

Η Αιμιλία Γ. Ευθυμίου είναι πτυχιούχος Νομικής του ΑΠΘ, κάτοχος ΜΔΕ στο Δίκαιο προστασίας καταναλωτή και Διδάκτωρ Εμπορικού Δικαίου της Νομικής ΔΠΘ. Τα τελευταία χρόνια διδάσκει προπτυχιακά μαθήματα στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ως Ακαδημαϊκός Υπότροφος του ΤΕΙ ΑΜΘ. Επίσης, διδάσκει τα μεταπτυχιακά μαθήματα «Ηλεκτρονικό εμπόριο» και «Τραπεζικό δίκαιο» στο ΠΜΣ «Οικονομικά και Δίκαιο των Επιχειρήσεων» του ΤΕΙ ΑΜΘ. Είναι τακτικός συνεργάτης στο νομικό περιοδικό Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου (ΧρΙΔ) και έχει συγγράψει πληθώρα μελετών και σχολίων επί δικαστικών αποφάσεων, με έμφαση στα δάνεια σε ελβετικό φράγκο. Έχει εκδώσει δύο μονογραφίες: 1) Η συγκριτική διαφήμιση, εκδόσεις Π.Ν. Σάκκουλα, Αθήνα, 2016 και 2) Η αρχή της διαφάνειας στο δίκαιο των Γ.Ο.Σ., εκδόσεις Π.Ν. Σάκκουλα, Αθήνα, 2013.

Τόπος διεξαγωγής:

Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου (Ακαδημίας 43, Αθήνα)

Ημερομηνία και ώρα υλοποίησης: Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2019, 16:00-21:00

Σχόλια