Διαφορές Εμπορικού Δικαίου: Ειδικές Εμπορικές Διαφορές και Διαδικασίες (11-14/09/2013)

0

Δ Ι Ε Θ Ν Ε Σ Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο
Αθήνα 11-14 Σεπτεμβρίου 2013
Θ Ε Μ Α

Δ Ι ΑΦΟ Ρ Ε Σ ΕΜΠ Ο Ρ Ι Κ ΟΎ Δ Ι Κ Α Ί Ο Υ :
Ε Ι Δ Ι Κ Έ Σ ΕΜΠ Ο Ρ Ι Κ Έ Σ Δ Ι ΑΦΟ Ρ Έ Σ Κ Α Ι Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ί Ε Σ

Α. Ειδικές διαφορές Εμπορικού Δικαίου: Διαφορές Ναυτικού Δικαίου, Διαφορές Διανοητικής
Ιδιοκτησίας, Διαφορές και Διαδικασίες Εξυγιάνσεως (Πτωχεύσεως).
Β. Εναλλακτικές Διαδικασίες Επιλύσεως Εμπορικών Διαφορών: Η Διαμεσολάβηση.

Τ Ε Τ Α Ρ ΤΗ 1 1 Σ Ε Π Τ ΕΜΒ Ρ Ι Ο Υ 2 0 1 3

Συνεδρίαση του Προεδρείου και του Συμβουλίου της Διεθνούς Ενώσεως Δικονομικού Δικαίου
(Ξενοδοχείο «Τιτάνια», οδός Πανεπιστημίου 52 με ειδική πρόσκληση, ώρα 14.00)

ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΕΩΣ

(18.00 – 21.00)
Τόπος: Κεντρικό Κτήριο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
(ΜΕΓΑΛΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΛΕΤΩΝ – οδός Πανεπιστημίου 30, Αθήνα)
Εισαγωγικές Ομιλίες: Καθηγητής Loic Cadiet – Καθηγητής Nικόλαος Κ. Κλαμαρής
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ
(Αλλαγές πιθανές)
 Καθηγητής Θ. Πελεγρίνης, Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
 Χ. Αθανασίου, Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
 Ο. Κεφαλογιάννη, Υπουργός Τουρισμού.
 Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου.
 Γ. Καμίνης, Δήμαρχος Αθηναίων
 Ι. Αδαμόπουλος, Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Πρόεδρος της Ολομέλειας των
Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος.
 Καθηγητής Θ. Φορτσάκης, Πρόεδρος του Τμήματος Νομικής του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών
 Καθηγητής Ν. Νίκας, Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
 Καθηγητής Κ. Καλαβρός Νομική Σχολή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης
 Β. Ρήγας, Αρεοπαγίτης ε.τ., Πρόεδρος της Ενώσεως Ελλήνων Δικονομολόγων
ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ
Καθηγητής Βασίλειος Σκουρής, Πρόεδρος του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως
«Η εξέλιξη της αρχιτεκτονικής του δικαιοδοτικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως
και οι δικονομικές της συνέπειες».

ΔΕΞΙΩΣΗ (21.00)

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ
ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΈΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΔΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ

Π ΕΜΠ ΤΗ 1 2 Σ Ε Π Τ ΕΜΒ Ρ Ι Ο Υ 2 0 1 3

ΠΡΩΪΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

(09.15-12.00)

Εναλλακτικές Διαδικασίες Επιλύσεως Εμπορικών Διαφορών: Η Διαμεσολάβηση.
ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Καθηγήτρια Π. Γέσιου-Φαλτσή,
09.15: ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Καθηγήτρια Aya Yamada
10.00: Συμφωνία για τη Διαμεσολάβηση (Ρήτρα της Διαμεσολαβήσεως), πεδίο εφαρμογής της
Διαμεσολαβήσεως (αντικείμενο της Διαμεσολαβήσεως-υποθέσεις που υπάγονται ή
εξαιρούνται από τη Διαμεσολάβηση), ουσιαστικές και δικονομικές συνέπειες της συμφωνίας
για Διαμεσολάβηση.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Καθηγητής Γεώργιος Ορφανίδης
10.30: Είδη και τρόποι της Διαμεσολαβήσεως, υποκειμενικές προϋποθέσεις των Διαμεσολαβητών,
εκπαίδευση και επιμόρφωση των Διαμεσολαβητών
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Καθηγήτρια Teresa Wambier
11.00: Διάλειμμα
11.30: ΣΥΖΗΤΗΣΗ
12.00: Λήξη πρωινής συνεδριάσεως

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

(13.30-19.00)
ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Καθηγητής Peter Gottwald
13.30: Ανακοινώσεις Εθνικών Εισηγήσεων
15.30: Διαδικασία Διαμεσολαβήσεως (έναρξη της Διαμεσολαβήσεως, Προφορική συζήτηση στο
πλαίσιο της Διαμεσολαβήσεως, υποχρεώσεις των μερών και των συμμετεχόντων λ.χ.
εμπιστευτικότητα, τέλος της Διαμεσολαβήσεως).
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ : Καθηγήτρια Frédérique Ferrand
16.00: Πρωτόκολλο της Διαμεσολαβήσεως με τη συμφωνία των μελών της Διαμεσολαβήσεως,
συνέπειες του πρωτοκόλλου της Διαμεσολαβήσεως, προσβολή του πρωτοκόλλου της
Διαμεσολαβήσεως.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Καθηγητής Remo Caponi
16.30: Διάλειμμα
17.00: ΣΥΖΗΤΗΣΗ
19.00: Λήξη απογευματινής συνεδριάσεως

Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η 1 3 Σ Ε Π Τ ΕΜΒ Ρ Ι Ο Υ 2 0 1 3

ΠΡΩΪΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

(09.15-12.15)
Ειδικές διαφορές Εμπορικού Δικαίου: Διαφορές Ναυτικού Δικαίου, Διαφορές
Διανοητικής Ιδιοκτησίας, Διαφορές και Διαδικασίες Εξυγιάνσεως (Πτωχεύσεως).
ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Καθηγητής Marcel Storme
09.15: Διαφορές Ναυτικού Δικαίου,
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γρηγόριος Τιμαγένης, Δικηγόρος, Διδάκτωρ Νομικής
10.00: ΣΥΖΗΤΗΣΗ
10.30: Διάλειμμα
11.00: Διαφορές Διανοητικής Ιδιοκτησίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Καθηγητής Peter L. Murray
11.45: ΣΥΖΗΤΗΣΗ
12.15: Λήξη πρωινής συνεδριάσεως

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

(13.45-18.30)
ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Καθηγητής Ε. Περάκης
13.45: Ανακοινώσεις Εθνικών Εισηγήσεων
15.45: Διαφορές και Διαδικασίες εξυγιάνσεως (Πτωχεύσεως)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Καθηγητής Peter Gottwald
16.30: Διάλειμμα
17.00: ΣΥΖΗΤΗΣΗ
18.30: Λήξη απογευματινής συνεδριάσεως

ΤΌΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΉΣ ΣΥΝΕΔΡΊΟΥ

1. Εναρκτήρια τελετή (11 Σεπτεμβρίου 2013) : Μεγάλη Αίθουσα Τελετών του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου 30, 10679 Αθήνα (Μετρό: Στάση
Πανεπιστήμιο)
2. Συνεδριάσεις και συζητήσεις (12 Σεπτεμβρίου 2013 και 13 Σεπτεμβρίου 2013) : Αμφιθέατρο
Μεγάρου Καρατζά της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, Αιόλου 82-84 1ος όροφος, 102 32
Αθήνα (Μετρό: Στάση Πανεπιστήμιο)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

A. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1. Δεξίωση (Τετάρτη 11.09.2013, ώρα 21.00), 35, 00 € το άτομο
2. Ημερήσια Εκδρομή Μυκήνες-Ναύπλιο-Επίδαυρο (Σάββατο 14.09.2013) με Γεύμα, 50 € το
άτομο [Πληροφορίες – κρατήσεις: Star Hellenic, τηλ. 2155705119, 2107718400 – fax.
2107715285 – mail: air @ starhellenic . gr (Για το Διεθνές Συνέδριο, 11-14 Σεπτεμβρίου 2013,
Διεθνής Ένωση Δικονομικού Δικαίου – Ερευνητικό Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών)]
3. Επίσκεψη Μουσείου Ακροπόλεως μετά το πέρας της συνεδριάσεως της 13.9.2013
4. Αποχαιρετιστήριο Δείπνο (Παρασκευή 13.09.2013 ώρα 21.00) 50 € το άτομο (για τον
τόπο / αίθουσα θα επακολουθήσει νεώτερη ανακοίνωση).

Β. ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΟΔΕΎΟΝΤΑ ΜΈΛΗ
1. Πέμπτη (12.9.2013) : Επίσκεψη Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου
2. Παρασκευή (13.9.2013) : Πρωινή εκδρομή στο Σούνιο.
Στις φοιτήτριες και στους φοιτητές που θα παρακολουθήσουν τις συνεδριάσεις του Συνεδρίου
μπορούν να δοθούν κατόπιν αιτήσεως πιστοποιητικά παρακολουθήσεως (αντίστοιχα πιστοποιητικά
μπορούν να δοθούν κατόπιν αιτήσεως και στους συνέδρους που θα παρακολουθήσουν το συνέδριο).
Πληροφορίες: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΤΗΛ.: 210 3603946, 3641165 – FAX : 210 3603947, 3641235
e-mail: info @ idme . gr — κυρίες Α. Λιάζου, Στ. Πιπιλή
***

Σπουδαστήριο Πολιτικής Δικονομίας της Νομικής Σχολής
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
ΤΗΛ. : 210 3688358, FAX: 210 3688359
e-mail: klamaris@law.uoa.gr
***
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.- κυρία Ρέγκου ΤΗΛ.: 210 3387884
e-mail:regou@sakkoulas.gr
(ΑΛΛΑΓΈΣ ΠΙΘΑΝΈΣ)