Διασφάλιση του πλουραλισμού και έλεγχος συγκέντρωσης στα Μέσα Ενημέρωσης

0

Το Goethe Institut Athen και το τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνουν δημόσια συζήτηση με θέμα:
“”Διασφάλιση του πλουραλισμού και έλεγχος συγκέντρωσης στα Μέσα Ενημέρωσης”” στις 2 Μαϊου 2006, ώρα 7.00 μ.μ. στην Αίθουσα του Ινστιτούτου Goethe, Ομήρου 14-16 Αθήνα.

Συμμετέχουν:
Dieter Dorr, καθηγητής στο τμήμα νομικών και οικονομικών σπουδών του Πανεπιστημίου Mainz, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου στο πεδίο των Μέσων Ενημέρωσης.

Peter M. Huber, Καθηγητής της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Μονάχου.

Αθανάσιος Τσεβάς, Λέκτορας στο τμήμα Επικονωνίας και Μέσων Ενημέρωσης του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Δημήτρης Χαραλαμπής,Καθηγητής στο τμήμα Επικονωνίας και Μέσων Ενημέρωσης
του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αντιπρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης.

Σχόλια