Διασυνοριακή διαμεσολάβηση σε οικογενειακά θέματα: εμπειρίες και προοπτικές

0

Το θέμα της οικογενειακής διαμεσολάβησης θα εξετάσει το συνέδριο «Διασυνοριακή διαμεσολάβηση σε οικογενειακά θέματα: εμπειρίες και προοπτικές» που διοργανώνει στο Trier της Γερμανίας στις 23-24 Απριλίου η Ακαδημία Ευρωπαϊκού Δικαίου.

Το συνέδριο θα επικεντρώσει σε θέματα διασυνοριακής διαμεσολάβησης αλλά και σε περιπτώσεις όπως η απαγωγή παιδιών, με παρουσιάσεις των τελευταίων εξελίξεων και case-studies.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.era.int