Διασυνοριακή ρύπανση και δίκαιο. Η διεθνής και ευρωπαϊκή διάσταση

0

Πανεπιστήμιο Αθηνών – Τμήμα Νομικής
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης – Νομική Σχολή

«Διασυνοριακή ρύπανση και δίκαιο. Η διεθνής και ευρωπαϊκή διάσταση»

Ομιλητές:
Αντώνης Μπρεδήμας
Κ. Αντωνόπουλος
Μ. Γαβανέλη
Μιχ. Χρυσομάλλης
Μ. Κουσκουνά

Πέμπτη, 10 Μαρτίου 2005

Αίθουσα Προπυλαίων, Κεντρικό κτίριο Πανεπιστημίου Αθηνών

Σχόλια