Διεθνές Συνέδριο Βιοηθικής και Εκπαίδευσης της UNESCO με θέμα: “”Bioethics Education: Contents, Methods, Trends””

0

Η Έδρα Βιοηθικής της UNESCO διοργανώνει Διεθνές Συνέδριο Βιοηθικής και Εκπαίδευσης με θέμα:

“”Bioethics Education: Contents, Methods, Trends””

την 2η-5η Μαΐου 2010 στο Zefat, του Ισραήλ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο:
http://www.isas.co.il/bioethics2010/index.php/

Σχόλια