Διεθνές Συνέδριο με τίτλο “”Υποδομές Ανοικτής Πρόσβασης: το Μέλλον της Επιστημονικής Επικοινωνίας””

0

Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ) και το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) διοργανώνουν

τη Δευτέρα & Τρίτη στις 15 & 16 Δεκεμβρίου 2008 διεθνές συνέδριο με τίτλο:

“”Υποδομές Ανοικτής Πρόσβασης: το Μέλλον της Επιστημονικής Επικοινωνίας””

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο «Λεωνίδας Ζέρβας», ΕΙΕ, Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, Αθήνα.

Στόχοι του Συνεδρίου είναι :

1.Παρουσίαση των καινοτόμων εναλλακτικών σχημάτων για έκδοση και διακίνηση επιστημονικών

δημοσιεύσεων και αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων

2.Ανάδειξη των πλεονεκτημάτων των Υποδομών Ανοικτής Πρόσβασης για την επιστημονική κοινότητα

3.Προβολή του έργου του ΕΚΤ και αντίστοιχων διεθνών υποδομών

4.Ενθάρρυνση της ανάπτυξης σχετικών υποδομών στην Ελλάδα

5.Διαβούλευση για το μέλλον της επιστημονικής επικοινωνίας

Σχόλια