Διοικητικές προσφυγές κατά τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας [23/1]

0

Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια Θεσσαλονίκης – Δήμος Θεσσσαλονίκης

EΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ

Διοικητικές προσφυγές κατά τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας

Πέμπτη 23 Ιανουαρίου 2020 – ώρα 10:00

Δήμος Θεσσαλονίκης – Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Λεωφόρος Βασιλέως Γεωργίου 1, Θεσσαλονίκη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Προεδρεύων: Ιωάννης Λαμπρόπουλος, Πρόεδρος Εφετών Δ.Δ. 10:00

Έναρξη – Χαιρετισμοί

10:15 Αικατερίνη Σεραφείμη, Εφέτης Δ.Δ.

Η αίτηση θεραπείας και η ιεραρχική προσφυγή (άρθρο 24 ΚΔΔιαδ)

10:50 Δημήτρης Φινοκαλιώτης, Δικηγόρος

Η ενδικοφανής προσφυγή ιδιαίτερα στις φορολογικές διαφορές (άρθρο 25 ΚΔΔιαδ)

11:30 Διάλειμμα

12:00 Χαρά Πόνη, Πρωτοδίκης Δ.Δ.

Η ειδική διοικητική προσφυγή και η αναφορά στις αρχές (άρθρα 25 και 27 ΚΔΔιαδ)

12:45 Συζήτηση

Υπό την Επιστημονική Διεύθυνση της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων.