Δίκαιο και Βιοηθική

0

Η Εταιρία Ελλήνων Δικαστικών Λειτουργών για τη Δημοκρατία και τις Ελευθερίες σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Βιολογικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής, διοργανώνει την Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2007, στο Αμφιθέατρο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (Λεωφ. Β. Κωνσταντίνου αριθ. 48), ώρα 9.30 – 18.30, ημερίδα με θέμα: «Δίκαιο και Βιοηθική».

Στην ημερίδα θα αναλυθούν τα θέματα της βιολογικής έρευνας και του βιοδικαίου, των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών, της διαχείρισης γενετικών πληροφοριών και των βιοϊατρικών πειραματισμών, καθώς επίσης και τα θέματα της ευθανασίας και της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.

Οργανωτική Επιτροπή: Ε. Βαγενά – Παλαιολόγου (Ε.Ελ.Δ.Λ.Δ.Ε.), Φ. Κολίσης (Ι.Β.Ε.Β.), Τ. Βιδάλης (Ε.Ε.Β.).

Σχόλια